تامین تجهیزات و قطعات

هر آنچه برای اجرای پروژه خود به آن نیاز دارید را به تامکو بسپارید!

تامین تجهیزات و قطعات

شرکت تامکو با یک مجموعه کامل از ارتباطات و همکاری با پیمانکاران مختلف، فرایند تامین تجهیزات و قطعات پروژه ها را راحت تر می کند. از طرفی حضور ناوگان تامکو در اقصی نقاط کشور و امکان نقل و انتقال تجهیزات و قطعات از ویژگی های بارز و مهم این شرکت است.

قراردادهای EPC

شرکت تامکو با داشتن توان مهندسی و مجموعه ای کامل از پیمانکاران اجرایی توانایی مهندسی، تامین تجهیزات و اجرای یک قرارداد را دارد. در واقع با انعقاد قراردادهای EPC با شرکت تامکو، کارفرمایان می توانند با اطمینان کامل کل مسئولیت های مدیریت اجرا و کنترل کیفی را به تامکو واگذار نمایند. همکاری با مشاورین مجرب و متخصص، اجرای فرایندهای دقیق نظارتی، یکپارچگی در فرایند خرید و تدارکات، داشتن توان مالی و قابلیت ریسک پذیری شرکت تامکو به همراه تجربه و توانمندی فنی کافی، از مهمترین دلایل اعتماد کارفرمایان به تامکو می باشد.