آموزش

برنامه دوره های آموزشی مورد نیاز کلیه کارکنان و مدیران شرکت تامکو به صورت سالیانه تهیه شده و اجرا می گردد. گواهینامه های پایان دوره آموزشی نیز از مراجع ملی و بین المللی مورد تایید صادر می گردد. گروه آموزش تامکو، به دنبال برگزاری دوره های آموزشی بر مبنای جدیدترین و به روز ترین اطلاعات در حوزه باربرداری و نصب ماشین آلات و تجهیزات آن است. بنابراین ما به همه علاقمندان به صنعت بابرداری و فعالان در این حوزه، شرکت در دوره های آموزشی شرکت تامکو را پیشنهاد می کنیم. دوره های آموزشی شرکت تامکو ترکیبی از مباحث تئوری و عملیاتی (شبیه سازی و کار بر روی جرثقیل های آموزشی) است. ما خوشحال خواهیم شد اگر شما به ما اعتماد کرده و در دوره های آموزشی ما شرکت نمایید.