شرکت تامین ماشین آلات ساختمانی و نصب (تامکو) در جهت پاسخگوئی به نیاز صنایع کشور در حوزه های ساخت، نصب و باربرداری فعالیت دارد. ما همواره تلاش میکنیم خدماتی با بهترین کیفیت و زمان مطلوب و مطابق با نیاز مشتریان با بکارگیری مهندسی خلاقانه، برنامه ریزی دقیق و اجرا مطابق با مسائل ایمنی، ارائه میدهیم. خطمشی سلامتی، ایمنی و محیط زیست بر مبنای سیستم مدیریت یکپارچه تدوین شده که به امضای مدیرعامل رسیده است

تامکو
تامکو
تامکو
تامکو
تامکو
تامکو