مهندسی و طرح ریزی

ما شما را راهنمایی میکنیم که هر کار را چه وقت و چگونه انجام دهید!

تامکو
تامکو
تامکو

تامکو با تجربه ای بالغ بر سه دهه و حضور متخصصان عملیات و باربرداری، با نگاهی کارشناسانه می تواند در قالب کنترل پروژه، تمام فرایند کاری شما را تحت نظارت داشته و بهترین زمان اجرای خدمات و انجام هر فعالیتی را به شما ارائه دهد.

مهندسی و طرح ریزی

شرکت تامکو با وجود تجربه و دانش تخصصی خود در حوزه نصب، باربرداری و تعمیرات، می تواند به عنوان یک مشاور و یا یک مجری در فرایند نصب تجهیزات و قطعات و یا نگهداری و تعمیرات پا به پای کارفرمایان در پروژه ها باشد. دفتر فنی و مهندسی به همراه واحدهای بهره برداری و عملیات و بخش تحقیق و توسعه، در جلسات متعدد نیازهای مشتریان را در سطح کلان بررسی کرده و اجرای پروژه را طرح ریزی و مهندسی می کنند. ارائه طرح های اجرایی و عملیاتی دقیق و کارشناسی، نخستین خروجی این جلسات خواهد بود تا در زمان کم و با کمترین هزینه ممکن پروژه مدنظر اجرا و عملیاتی شود.

قراردادهای EPC

شرکت تامکو با داشتن توان مهندسی و مجموعه ای کامل از پیمانکاران اجرایی توانایی مهندسی، تامین تجهیزات و اجرای یک قرارداد را دارد. در واقع با انعقاد قراردادهای EPC با شرکت تامکو، کارفرمایان می توانند با اطمینان کامل کل مسئولیت های مدیریت اجرا و کنترل کیفی را به تامکو واگذار نمایند. همکاری با مشاورین مجرب و متخصص، اجرای فرایندهای دقیق نظارتی، یکپارچگی در فرایند خرید و تدارکات، داشتن توان مالی و قابلیت ریسک پذیری شرکت تامکو به همراه تجربه و توانمندی فنی کافی، از مهمترین دلایل اعتماد کارفرمایان به تامکو می باشد.