برخی از پروژه های حوزه معدن، ساختمان و راهسازی

همکاری در نصب تجهیزات و استراکچرهای صنعتی در پروژه های زیر:
- مس خاتون آباد،
- مجتمع مس سرچشمه رفسنجان، جرثقیل های ۲۰۵ تن و ۵۰ تن
- مجتمع گل گهر سیرجان، جرثقیل های ۴۰۰ تن و ۲۰۵ تن
- گندله سازی سه چاهون بافق، جرثقیل ۲۰۵ تن
- معدن چادرملو، جرثقیل ۴۰۰ تن
- گندله سازی اردکان، جرثقیل های ۴۰۰ تن و ۲۰۵ تن
- گندله سازی مادکوش، جرثقیل های ۲۰۵ تن و ۵۰ تن
- مجتمع معدن آهک حوض ماهی، جرثقیل های ۲۰۵ تن و ۵۰ تن
- ورزشگاه مشهد، جرثقیل ۲۰۵ تن
- هتل محمودآباد، جرثقیل ۲۰۵ تن
- موج شکن و اسکله بندرانزلی، جرثقیل ۲۰۵ تن
- صنایع کشتی سازی بندرعباس، جرثقیل ۴۰۰ تن
- تاسیسات دریایی خرمشهر، جرثقیل ۲۰۵ تن
- ساختمان اجلاس سران اصفهان، جرثقیل ۲۰۵ تن
- شرکت سایپا کاشان، جرثقیل ۲۰۵ تن
- سد رودبار الیگودرز، جرثقیل ۲۰۵ تن
- اتوبان فتح تهران، جرثقیل ۱۰ تن
- تعاونی مسکن و مسکن مهر، جرثقیل ۲۰۵ تن
- پل قطار رشت- قزوین، جرثقیل ۲۰۵ تن
- صنایع دریایی بوشهر، جرثقیل ۲۰۵ تن
- ساختمان ورزشی و پل داراب، جرثقیل ۲۰۵ تن
- مجتمع ستاره کیش، جرثقیل ۵۰تن